תשע באב 2020. N12

Tisha B'Av Hebrew: תשעה באב or ט׳ באב, "the Ninth of Av," is an annual fast day in Judaism, named for the ninth day Tisha of the month of Av in the Hebrew calendar בעקבות מכת הקורונה ומכת הטילים אנחנו מעדיפים להיות פתוחים כמה שיותר"
הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו

צום תשעה באב 2021

ומכל מקום נהגו ישראל שלא לאכול בשר כלל, מיום ראש חודש אב ועד יום עשירי באב.

8
N12
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ואין איסור לאכול במקום ציבורי כגון מסעדה בימים אלה
תשעה באב 2020: המסעדות שיהיו פתוחות
Tisha B'Av is never observed on Shabbat
גם השנה חלק גדול מהמסעדות בתל אביב יישארו פתוחות בערב תשעה באב, כך שתענית, ככל הנראה, לא תיגזר עליכם הלילה מה שאין כן הבשר של שבת שבתוך תשעת הימים, שחל עליו היתר מיוחד בתשעת הימים, ולכן אומרים בו "הואיל ואשתרי אשתרי", הואיל והתירו לאכלו בשבת, שוב לא חזר עליו האיסור
אנחנו מוזמנים לברית במשפחה ביום שני הקרוב- ערב תשעה באב בשעה ארבע אחה"צ מותר למרוח חומר נגד יתושים בלילה

Tish'a B'Av 2020

.

5
תשעה באב 2020: המסעדות שיהיו פתוחות
ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או
N12
הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו תשפ"א , נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר
צום תשעה באב 2021
תשעה באב במוצאי שבת — בגדים לתשעה באב בברייתא במסכת תענית, דף ל