מהי דמוקרטיה. דמוקרטיה עקיפה

דומה גם, כי לפחות עבור רוב האנשים, קיומן של בחירות וזכות ההצבעה וההתמודדות הוא תנאי ראשוני, אם כי לא בהכרח מספיק להגדרת המדינה כדמוקרטית שותפות זו נעשית קודם כל בפעולת הבחירות
הבחירות חייבות להיערך תדיר, בדרך כלל כל ארבע או חמש שנים

דמוקרטיה לעומת רפובליקה

מנגנוני הפיקוח מתחלקים למנגנוני פיקוח פורמליים ובלתי פורמליים.

27
דמוקרטיה לעומת רפובליקה
את תפיסתו של רוסו ביקר , אשר היווה השראה למנסחי ובהם , ו כותבי ""
דמוקרטיה
בחירת הנציגים נעשית לרוב על ידי הבוחרים ב חשאיות וחופשיות
דמוקרטיה לעומת רפובליקה
רוסו התנגד נחרצות למינויים של נציגים שיבטאו את רצון העם להבדיל מקיומו של גוף מצומצם שישמש כרשות מבצעת
במקרים מסוימים עלול חוסר ההומוגניות לסכן את יציבותה של המערכת הפוליטית כולה, עד כדי בין מנגנוני הביקורת ה פורמליים נמצאים ובעיקר האופוזיציה, , נציב תלונות הציבור ו
ב מתקיימות בחירות, והאופוזיציה אף זוכה בהן בדרך כלל לשליש מן הקולות, אך חופש הביטוי בה מוגבל כל כך, שקשה לראות בה דמוקרטיה אמיתית כך בסוגיות המדיניות, הכלכליות ונושא דת-ומדינה, למפלגות השונות היה קו ברור אשר שיקף את עמדת מצביעיהם ואשר ככלל לפיו פעלו

מהי דמוקרטיה

בדמוקרטיה המודרנית יכול הציבור להחליף ממשלות ללא צורך לשנות את ההסדרים החוקיים העומדים בבסיס מערכת השלטון.

22
מהי דמוקרטיה ליברלית?
על פיו החלטות מתקבלות על ידי הרוב בלבד, והן מחייבות את הציבור כולו
מהי דמוקרטיה
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
דמוקרטיה ייצוגית
הנה: רוב משמעותי של מצביעי הימין כ-65% חושבים שמצבה של הדמוקרטיה בישראל הוא טוב או טוב מאוד בעוד שמיעוט ממצביעי המרכז-שמאל כ-20% סבורים שזה מצבה של הדמוקרטיה; רוב מצביעי השמאל 75% וכמחצית ממצביעי המרכז 48% סבורים שהדמוקרטיה בישראל נמצאת בסכנה חמורה, זאת לעומת מיעוט של ימנים 23% שסבורים כך