אישור הגשה מקוונת של דוח בניכויים 126 856. הנחיה לשידור הדוחות השנתיים בניכויים 126/856 לשנת המס 2019

רישום והזדהות עבור חברות — כניסה למערכת האישורים באינטרנט, תתאפשר רק באמצעות זיהוי "מורשה מטעם החברה", עם תעודה אלקטרונית מאושרת כרטיס חכם , של " גורם מאשר", עליה יופיעו הן פרטי התאגיד והן פרטי האדם שהורשה מטעם החברה יצוין, כי במידה ותהליך האישור לא הושלם, הדוח לא יחשב כדוח שהוגש, על כל המשתמע מכך
אורך כל סוגי הרשומות בקובץ 60, 70, 80 חייב להיות 218 בתים עפ"י , בהמשך למאמצים הנעשים כל העת על מנת לשפר ולייעל את השירות, בימים אלו הושקה מערכת טלפונים חכמה במוקד הניכויים, באמצעותה ניתן לקבל מענה אנושי ואוטומאטי לפניות טלפוניות, בנושאים השונים הקשורים לקליטת הדוחות השנתיים בניכויים 126, 856

משרד המשפטים

הסכומים יירשמו במטבע ישראלי בשערים זהים לשערים לפיהם נרשמו בספרים.

2
הנחיה לשידור הדוחות השנתיים בניכויים 126/856 לשנת המס 2019
כמו כן ידוע לי כי מסירת המידע בשאלון האישי תלויה ברצוני ובהסכמתי
מיסים ועסקים
· מחדל אי הגשה- כל עוד הדוח יישאר בסטאטוס הגשה של "דוח חלקי" - ייחשב כמחדל אי הגשה
מוקד הניכויים
יש לתרגם את האותיות לספרות
הגורם המורשה יבצע תהליך של רישום והזדהות כפי שפורט לעיל
דיווח ותשלום — שידור דוחות 126 ו-856 דיווח ותשלום — שידור דוחות 126 ו-856 הבהרות ושאלות מר משה דגן — מנהל תחום בכיר ועובדי מחלקת תפעול שבחטיבת שרות לקוחות ישמחו לעמוד לרשותכם בהבהרות ושאלות ובכל עניין שיתעורר בנושא

טופס 856

החובה היא להפרשות בגין שכר עד גובה השכר הממוצע במשק.

15
מיסים ועסקים
לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת
דוח 856
כן יכלול הדו"ח תשלומים לכיסוי ההוצאות למיניהן, כולל מע"מ, ששולמו למקבל ישירות או ששולמו לאחר בעדו, ואת היתרות העומדות לזכותו בסוף שנת המס
הארכת מועד הדיווח השנתי על ניכויים משכר עבודה (טופס 126) ועל תשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת 2020
למבנה הקובץ לדיווח טופס 126 נוספו שדות של תיק ביטוח לאומי
תשלום שלא כדין מקופת גמל לאחר הזנת הנתונים לאישור נכונות נתוני השידור ולחיצה על מקש "אישור", המערכת תאשר את ההגשה
עפ"י הודעת הרשות- מתבקשים הפונים שלא לפנות למספרי הטלפון הקודמים ללא השלמת התהליך על כל שלביו, הדוח לא יחשב כדוח שהוגש, על כל המשתמע מכך

מיסים ועסקים

המועד הרגיל האחרון להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה טופס 126 ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה טופס 856 לשנת המס 2019 הינו ה-30 באפריל 2020.

29
הודעות ועדכונים
· קנסות — תאריך ההגשה לצורך חישוב הקנס יהיה תאריך הדו"ח האחרון שהוגש ויצר התאמה
דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2019
קיימים שני מצבים העונים להגדרה של אי ההתאמה כאמור בסעיף 2 לעיל : 3
הנחיה על אופן הגשת הצהרה ואישורה באופן מקוון עבור דוחות שנתיים 126/856