מוביט מסלול. האם זה הפתרון לפקק בנתיב המהיר?

TimePro provides passengers an improved quality of service and the sense of control It changed travel courses so many times With wrong "live" timings I missed several busses before Shabbat weekend which forced me to take a taxi since I was late for the last bus
TimePro is improving the public transport rider experience in Ciudad Real by enabling real-time capabilities for bus services in the city I took a risk on my life because of this app

Moovit

- App directs you to a bus station on a highway - Sha'ariya Interchange, where no walkway is available.

17
ישראל, ישראל: אפליקציית התחבורה הציבורית מס' 1 בעולם
I had to walk on the highway road itself in order to arrive to the next bus station
תכנון הנסיעה היומית או נסיעה אחרת
Update June 2018: This app is not to trust! Thanks to TimePro, riders know exactly when the bus will arrive and minimize their waiting time at the bus stops — particularly helpful during uncomfortable weather conditions
מוביט תכנון מסלול
I used every day to check buses timelines and it is pretty accurate
Their customer support is never helpful, they just answer politely but in fact, cannot do anything to change the situation
Can you please contact our support team from within the app under the main menu and tell us more about the inaccuracy you have experienced so we could look into it? Ignores mostly the train travel, misleading locations! Not updated with construction sites areas in TLV area I started to use when I moved to Israel

תכנון הנסיעה היומית או נסיעה אחרת

Few years have passed and till this day is one of my favorites apps.

22
מרכז התקשורת והעיתונות : Moovit
Dec 2017: Used the app many times, almost never accurate even with Live timings
מוביט תכנון מסלול
Moovit keep helping me to make day to day life easier
תכנון הנסיעה היומית או נסיעה אחרת
Waiting to hear from you