הראל ביטוח ופיננסים. נחתמה העסקה: הראל ביטוח רוכשת את שירביט ביותר מ

השלמת העיסקה שנחתמה אמש, כפופה לאישורים הרגולטוריים של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, של רשות התחרות ואישורים נוספים הראל השקעות דיווחה הבוקר לבורסה כי נחתמה עסקת רכישת שירביט על ידי החברה הבת, קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, בהמשך ל
החברה סיימה את הרבעון עם רווח כולל לאחר מס בסך של כ-255 מיליון שקלים, ששיקף תשואה של כ-13% על ההון העצמי של החברה במונחים שנתיים היקפה הכספי של התכנית יעמוד על סכום של עד 100 מיליון שקלים, והחברה תבצע את הרכישות מעת לעת, במישרין או דרך חברות בנות, על פי שיקול דעתה של ההנהלה

הראל ביטוח ופיננסים מעניקה חסותה למשלחת הישראלית לאולימפיאדת טוקיו 2021

דירקטוריון קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים אישר תכנית רכישה עצמית Buy Back למניות החברה.

24
הראל ביטוח ופיננסים: הדירקטוריון אישר תכנית רכישה עצמית בהיקף של עד 100 מיליון שקלים
מיקום: קריית אריה פתח תקווה- על ציר ראשי של ז'בוטינסקי
AllJobs
החברה מבהירה עוד, כי סכומים של רכישות עצמיות שתבצע החברה במסגרת התכנית האמורה, ייחשבו לחלוקת דיבידנד לעניין מדיניות חלוקת הדיבידנד שאושרה בחודש פברואר 2021
נחתמה העסקה: הראל ביטוח רוכשת את שירביט ביותר מ
ההון העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021, הסתכם בכ-7
כל אלה, ייקלטו בקבוצת הראל ביטוח, אשר פועלת בכל תחומי הביטוח ומתמחה בביטוחי בריאות, חיים, חיסכון ארוך טווח, ביטוחים אלמנטריים ושירותים פיננסיים ניהול משא ומתן, טיפול בהתנגדויות וסגירת מעגל טיפול בלקוח
מהראל נמסר: "אנו שמחים לקחת חלק בחסות למען המשלחת הישראלית לאולימפיאדת טוקיו לשנת 2021 לקראת פתיחת המשחקים האולימפיים תערוך הקבוצה מספר פעילויות, ביניהן: הרצאה ללקוחות, לסוכנים ולעובדי החברה ללא עלות ע"י ד"ר מולי אפשטיין, המנהל המדעי של המשלחת הישראלית לאולימפיאדה שתעסוק בחשיבות השינה והשפעת נסיעות לחו"ל על הרגלי השינה והשעון ביולוגי

נחתמה העסקה: הראל ביטוח רוכשת את שירביט ביותר מ

בנימוקי ההחלטה לאשר את התכנית, מציינת הראל, כי המחיר בו נסחרות מניות החברה, נכון למועד קבלת ההחלטה לאישור התכנית, מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה, וכי לחברה יש את היכולות הכספיות והתזרימיות לביצוע הרכישות העצמיות.

27
נחתמה העסקה: הראל ביטוח רוכשת את שירביט ביותר מ
כקבוצה מהמובילות במשק הישראלי, הראל חרטה על דגלה את ערכי המצוינות והמובילות האישית, המתבטאים באחריות חברתית ותרומה פעילה לקהילה
הראל ביטוח ופיננסים מעניקה חסותה למשלחת הישראלית לאולימפיאדת טוקיו 2021
ממוצע שכר של 18K ויותר
הראל ביטוח ופיננסים: הדירקטוריון אישר תכנית רכישה עצמית בהיקף של עד 100 מיליון שקלים
התפקיד כולל: ביצוע שיחות טלפוניות למטרות ייעוץ, שימור, שירות ומכירה, וגם באופן ישיר ויזום מול לקוחות החברה בתחומי- ביטוח חיים, פנסיה גמל והשתלמות