יום האונס. אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

כל צפייה בתכנים הקוראים לפגוע באחר עלולה להוות אמצעי לתקיפה מינית של קטינים ובגירים כאחד מתוך מטרה לחקות את התוכן אליו נחשפו כמו כן יש להימנע משיתוף והפצה של תכנים אלה שכן בעצם השיתוף הם עלולים לעודד אחרים לשתף פעולה
אנו קוראים להורים לגלות מעורבות ואחריות בפעילות הילדים ברשת, לשוחח עמם, להסביר להם ולוודא כי הם מבינים את הסכנה הטמונה בקריאות מסוג זה

אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

משטרת ישראל ממליצה לכל מי שנפגע או נחשף לתכנים הללו לפנות מיד למוקד 105 ולדווח.

18
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
להימנע מלשתף פעולה עם שולחי התכנים בנושא או לשתף תכנים עם אנשים שאינם מכירים
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
נמשיך להיאבק בנחישות בתופעה החמורה גם במרחב הווירטואלי ונשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להביא לדין את העבריינים הפוגעים בגופם ובפרטיותם של קטינים ובכלל
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

.

אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

.

27
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ