הוצאה לפועל כלים שלובים. ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים

נשתמש באפשרות זו כאשר המס"ב מועבר לחשבון בא הכוח מתוך החלון ניתן לבצע פעולות נוספות בהתאם לסוג המידע
לאחר יצירת הקבוצה ניתן לצרף ולהסיר ממנה תיקים הצגת הנתון הנבחר בחלון נפרד

רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל

או כאשר אין צורך להציגו ברשימה.

30
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
ביצוע פעולות מורכבות בתיק אליו משוייך הנתון הנבחר
רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל
הוסף קבלת פקדון משמש להפקת קבלת פקדון ופעולת תקבול בתיק הפנימי
רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל
בחר תצוגה מאפשר הצגת נתונים בהתאם לסינונים שונים
נבצע פעולה זו כאשר סיימנו את הפעולה שרצינו לבצע בתיק בעקבות הנתון נשתמש בכפתור זה לאחר שראינו את המידע ואין לנו צורך בהמשך הצגתו שייך את התיק הפנימי אליו משוייך הנתון, לקבוצת עבודה קבוצת עבודה היא קבוצת תיקים שהמשתמש יוצר בסרגל הכלים הוצל"פ
הצגת ההליך אליו מקושר המידע

רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל

בטל סגירה ידנית נועד לבטל סגירה ידנית שבוצעה על אחד הנתונים הקיימים ברשימה.

12
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
הצגת תיק התקשורת אליו קשור הנתון הנבחר
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
לחיצה על הכפתור תגרור רישום הליך בתיק הפנימי בשילוב מספר ההליך
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
בהתאם לסוג המידע המוצג כך גם אפשרויות הסינון