איזור אישי אוניברסיטת תל אביב. bid

השימוש בתוכנה על אחריות המשתמש בלבד ואגודת הסטודנטים או מי מטעמה אינם אחראים לכל אבדן או נזק ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מכך לחיצה על קורס במערכת או על מועד בלוח המבחנים תעביר אותך למועד הרלוונטי בלוח השנה
כעת באפשרותך לצפות במערכת ולבצע שינויים תוכל להרכיב מערכת עבור סמסטר ב' באותו אופן ולצפות בלוח המבחנים בתחתית העמוד

bid

האתר מיועד לכלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת ת"א מכל החוגים והמסלולים ומהווה כלי עזר בלבד.

6
bid
תוכל להוסיף או להוריד קורסים ידנית ולבחור קבוצות לימוד אחרות
bid
אין להתייחס למידע המוצג באתר כמידע רשמי של האוניברסיטה על אף שהמידע נלקח מאתר האוניברסיטה
bid
אין המפתחים לוקחים אחריות על המידע או על כל נזק שיגרם משימוש במידע או משימוש בשירותי האתר
אנו ממליצים תמיד לבדוק את המידע המפורסם באתר מול הגוף האקדמי של הקורס הרלוונטי לוח השנה הוא שנתי וכולל את 2 הסמסטרים
בלוח שנה תוכל לצפות בכל המועדים

bid

.

24
bid
bid
bid