עלייתו ונפילתו של שם טוב אבי. עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי (הסרט המלא)

ט - "א"ר פנחס הכהן בן חניא בשם ר' אבהו בשם ר' יוסי בר חנינא - מהו "ראה ראיתי" ' - אנור הקב"ה למשה אתה רואה אותן עכשיו ואני רואה אותן היאך מתבוננים בי אני יוצא בקרוכין שלי שאתן להם תורה שנא' "רכב אלהים רבותים אלפי שנאן" תה' סח והם שומטין אחד מן טטו אמולין שלי שכתוב "ופני שור מהשמאל" יחזקאל א לפיכך אמר מישה "למה ה' יחרה אפך" - אתה היית יודע אותם ועכשיו אתה כועס עליהם על שעשו את העגל" ותודתי לרב ח"י הדרי שהראני מקור זה
עבד עבדים - בר' מד, מספר פעמים ובעיקר - "ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני" בר' מד בסיכום השנתי של ישראל לשנת 2020, הגיע הסרט למקום הראשון ברשימת "עשרת הסרטונים הטרנדיים ביותר בישראל"

שיחה:עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי

.

עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי
אמר להן - אותן פרדיסאות שהושיב ירבעם על הדרכים כדי שלא יעלו ישראל לרגל בא הושע וביטלן
שיחה:עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי
אלה שרי הנצבים אשר על המלאכה לשלמה
עלייתו ונפילתו של ירבעם
שלב ג' - מצרים: בריחת ירבעם למצרים - אל חותנו של שלמה
כשהוא יוצא משם הוא מתחיל לשיר
כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך כא, כא ומהווה נקודת פתיחה חדשה וטובה לירבעם במאבקו כנגד בנו של שלמה, ממנו ברח ירבעם כאשר בקש שלמה "להמית את ירבעם" מל"א יא, מ

שיחה:עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי

.

25
שיחה:עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי
אולם, "כתובת שישק", החרותה על קורות המקדש בכרנכ מציינת רשימה של ערים בנגב ובממלכת ישראל דווקא, בהם עבר - והחריב - שישק מלך מצרים
עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי
שכם היא העיר המרכזית בשבט יוסף וליתר דיוק יושבת על קו הגבול שבין אפרים ומנשה
עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי