מעברים גליל מערבי. דרושים במשאבי אנוש

פרטים נוספים היקף משרה: 50% משרה, עם אפשרות לגדילה בהמשך חלק ניכר מהתעסוקה במרחב הכפרי נשען על עסקים עצמאיים זעירים, קטנים ובינוניים בתחומי תיירות, חקלאות, מסחר, שירותים ועוד
ברמה המרחבית: מיצוי אפשרויות התעסוקה במרחב וחשיפתן לתושבי האזור, מעורבות בפיתוח פרויקטים תעסוקתיים, יצירת שיתופי פעולה עם יישובים, מפעלים ומועצות שכנות, חיבור האזור לגורמים ציבוריים ועסקיים ברמה הארצית, במטרה לפתח כלים להתמודדות עם פיתוח ההון האנושי באזור ויצירת מקורות תעסוקה מרכז מעברים הגדיר שלוש רמות לפעילותו: ברמת הפרט: הדרכה בחיפוש עבודה, הכוון וייעוץ תעסוקתי, קורסים והכשרת עובדים בהתאם לצרכים והעמדת לוח משרות ממוחשב לדורשי העבודה

בית העמק

דרושים במשאבי אנוש מעברים גליל מערבי" הינו מרכז תעסוקה קהילתי הפועל לקידום התעסוקה בקרב תושבי המועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף וכן לפיתוח כלכלי באזור הגליל המערבי.

28
דרושים במשאבי אנוש
לאחרונה, הפצנו במרכז מעברים סקר צרכים וקיימנו שיחות עם בעלי עסקים רבים
דרושים במשאבי אנוש
משבר הקורונה הביא לעצירה מוחלטת של הפעילות העסקית, רבים מהעסקים הקפיאו פעילות, חלקם במהלך התקופה עברו לפעילות המותאמת להנחיות משרד הבריאות ורבים מהם נסגרו
בית העמק
המרכז הוקם ע"י ג'וינט ישראל — תנופה בתעסוקה תב"ת והמועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף כיום שותפים למרכז משרד הרווחה — השירות הקהילתי, משרד התמ"ת, משרד החקלאות, החטיבה להתיישבות

בית העמק

.

7
בית העמק
דרושים במשאבי אנוש
בית העמק