כה עשו חכמינו. חנות

מיועד למחנכיהם של הילדים, להוריהם, ולילדים בעצמם סט דיסקים כה עשו חכמינו כה עשו חכמינו - שלושה תקליטורים ובהם סידרת סיפורים שנילקטו ברובם מהתלמוד
מעובדות לגיל הרך, על ידי הסופרת יוכבד סגל

חנות

מסופר בהן על אבותינו וחכמינו ז"ל, על מעשיהם הטובים ומידותיהן הנעלות, מצויים בהן דברי חכמה ומוסר, רעיונות עמוקים ויסודות התורה.

4
חנות
חנות
חנות

חנות

.

חנות
חנות
חנות