אלדד פרי. רוכשי דירות בקבוצת אלדד פרי: בפני פירוק

במקום זאת הציעו להשאיר אצלם את הכסף בסוג של משכון ושאנחנו נקבל עליו ריבית בשלב זה לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים משפטיים נגד הקבוצה, ובכך היא קנתה לעצמה שקט תעשייתי שעשוי לאפשר גיבוש פתרון לרוכשים
כשהגיע המועד, גם הצ'ק השני חזר אלדד הדני לידה המאה ה־9 פטירה המאה ה־9 מקצוע חוקר ארצות אֶלְדָּד הַדָּנִי היה ו ב

אלדד הדני

הדירות שנותרו בבעלות קבוצות פרי - יימכרו על ידי הנאמנים.

אלדד הדני
החברה של חמו העבירה במספר פעימות את הכסף, אלא שמשהו חרק מבחינת חמו שלפני ארבעה חודשים, ביקש לבדוק את מצבה הפיננסי של קבוצת פרי
נאמני אלדד פרי: העדפת נושים וסיכוי סביר לשיקום
כמו כן ציינה כי לטענתה לקבוצה חובות בסך כ-300 מיליון שקל לנושים אחרים
אלדד הדני
מדוע אדם פרטי מלווה לחברת נדל"ן גדולה כסף? פירון ושות', מתריע מפני מחנק אשראי והרתעה של נותני אשראי מלהעמיד אשראי מקום בו בית המשפט יעכב מימוש נכסים משועבדים לנושה מובטח וייצור אי וודאות לגבי זכויות הנושה המובטח
הריבית השנתית עבור ההלוואה תעמוד על שמונה אחוזים נכתב בהסכם בספטמבר 2019 רכשה "גשמי חיים" של חמו 40% מהמניות של קבוצת פרי, מה שהביא למינויים של חמו עצמו לחבר בדירקטוריון של קבוצת פרי, ושל בנו גבריאל למנכ"ל החברה
כך למשל, נטען כי קבוצת פרי קיבלה החזר כספי מבעלים של קרקע בגין עסקה שבוטלה באחד הפרויקטים בסך של מיליוני שקלים ואת השיקים שקיבלה סחרה לנושה רגיל של הקבוצה בגין חוב עבר לטענתה, ניסתה לבטל את העסקה אך לא קיבלה את כספה חזרה

רוכשי דירות בקבוצת אלדד פרי: בפני פירוק

עוד ממצא שהדליק נורה אדומה היה גובה המשכורות בחברה שעמד על 13.

27
הלוואות מכל הבא ליד: שיטת אלדד פרי והר החובות נחשפת
במקביל נעשתה פנייה לחברת דניה סיבוס כדי לבדוק אפשרות שהחברה תשמש כקבלן מבצע
אלדד הדני
זאת לטובת רכישה ותחילת הבנייה של פרויקט נרחב ברחובות לבניית מעונות סטודנטים, וכן שטחי מסחר ומשרדים
הלוואות מכל הבא ליד: שיטת אלדד פרי והר החובות נחשפת
בנקודת זמן זו פרי נדל"ן הייתה אמורה להקים את הפרויקט תוך שימוש בכספים ששילמו חברי העמותה ובכספים ממקורות עצמיים של פרי נדל"ן! עוד נטען בדו"ח כי "בחלק נכבד מהפרויקטים לא הושלם מסיבות שונות רישום הזכויות על שם המשקיעים, בדרך של רישום בעלות או הערת אזהרה לטובת המשקיעים או נאמן מטעמם
קבוצת אלדד פרי הוקמה בשנת 2013 ע"י אלדד יוסף פרי כחברת החזקות העומדת בראש קבוצת חברות העוסקת בעיקר בארגון קבוצות רכישה בענף הנדל"ן מדובר בקרן המעמידה אשראי חוץ בנקאי כנגד ביטחונות נדל"ן
בהמשך הודיע כאמור זהבי לבימ"ש על פרישתו מהייצוג, לא לפני שכתב דברים חריפים על הנאמנים וטען, כי השתלחותם בו "מונעת אך ורק מהכוונה להסיר מדרכם התנגדות עניינית לביצוע תוכניתם לנקוט 'הליכי הבראה' חסרי תוחלת" מהדו"ח עולה כי בפרויקט פרי פלייס ברחובות המשתרע על מגרש בשטח של 20 דונם, נמכרו עד כה 680 יחידות דיור במסגרת קבוצת רכישה

הרכוש של אלדד פרי נחשף: בית ב

עד כה נמכרו 35 יחידות דיור במסגרת קבוצת רכישה.

28
נאמני אלדד פרי: המשקיע השוויצרי בקבוצה רכש דירות בשליש ממחירן
חמו ובנו פרשו מתפקידיהם בקבוצת פרי והודיעו כי ההשקעות שהשקיעו בחברה הן הלוואות בלבד, ובספטמבר החלה "גשמי חיים" את הליך חדלות הפירעון של אלדד פרי ושל הקבוצות שניהל, בגין חוב נטען של 218 מיליון שקל, שהתניע את כל המהלכים המשפטיים הנוכחיים
פרשת אלדד פרי: מן הנמנע שימצאו קווי דמיון לענבל
לדבריהם, הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים
נאמני אלדד פרי: העדפת נושים וסיכוי סביר לשיקום
לפי בחינת הנאמנים, קיימים מקורות מימון להוצאות הכרוכות בהפעלה והפעלת התאגיד לא תגרום נזק לנושים, שכן אין היא כרוכה בפעילות העלולה ליצור חובות חדשים; וקיים סיכוי סביר לשיקום כלכלי של הפרויקטים ולהצפת ערך של נכסי הקבוצה"