דיווח בידוד עצמי. מבחני אישיות

אחד הכרטיסים המוצגים לנבדק ב הם מבחנים בהם מוצג לאדם גירוי מעורפל ועליו להגיב על הגירוי הקובץ יכיל את כלל העובדים שעבורם הוא מבקש את התשלום ואת הנתונים הנדרשים
זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר ניתן להגיש עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד

איך מגישים בקשה לדמי בידוד?

לדוגמה: אם העובד היה בבידוד מ-27.

11
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
סגנונות התגובה אינם רק גורם מפריע, הם יכולים לספק גם מידע חשוב כשלעצמו על אישיותו של הנבחן
מבחני אישיות
מגיש הבקשה יוכל לשדר קובץ המכיל את פרטי העובדים של המעסיק, אשר הופק ממערכת השכר שאיתה הוא עובד
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
עבור כמה עובדים אפשר להגיש בקשה לתשלום? כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל
מייצג שלא מ חובר למערכת ייצוג לקוחות יכול להגיש בקשה לייפוי כוח , ולשלוח לסניף שבו מתנהל התיק של המעסיק הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד
שימו לב, בקשות לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר 2020 עד ינואר 2021, ניתן להגיש עד 13 כמו כן, את הבקשה יש להגיש אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד

טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי

מי יוכל להגיש את הבקשה לתשלום? הודעה לציבור נגיף הקורונה 5.

2
מבחני אישיות
מבחנים חשובים נוספים הם , לילדים או , בהם מוצגות תמונות, וכן , בו האדם מצייר ציורים
מבחני אישיות
אופן הדיווח על הבידוד: כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים- יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד אין לפצל חודשים , ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד
מבחני אישיות
ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך