מעברים נגב מערבי. סיגל מורן

בתקופת כהונתה כמנהלת היחידה האסטרטגית וראש המועצה, מספר התושבים במועצה הוכפל, ובכל היישובים עוסקים בצמיחה דמוגרפית קיימים עוד ארבעה אשכולות רשויות במדינת ישראל
שימשה כראש ה בין השנים 2009-2018 בתפקיד יו"ר הדירקטוריון הראשון של אשכול נגב מערבי כיהן , ראש עיריית נתיבות

הוועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מערבי

הארגון פועל במטרה לספק מענים בנושאי תעסוקה ופרנסה לתושבי שלושת המועצות ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית.

16
מעברים
הפורום עוסק בתלמידי והמחוננים ובחינוך טכנולוגי
מעברים
צוות מעברים נגב צפוני משרד: 077-9802271 m
מעברים
הפורום עוסק בנושאי תעסוקה בקרב , אוכלוסיות רווחה ו
מורן הייתה שותפה בהקמת פארק , , הרחבת אתר ההטמנה , יעוד לתיירות, והקמה של ברמה האזורית: מיצוי אפשרויות התעסוקה במרחב וחשיפתן לתושבי האזור, הנגשת ידע- קורסים, פורומים וימי עיון
מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים מהפך בתפיסת עולמה חל כאשר עברה מתנועת הנוער העובד והלומד לתנועת , כיוון שהאמינה בהתיישבות בנגב

מעברים

פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.

מעברים בגליל
מעברים
בנוסף, במרכז פועלת תכנית "הפלוס בשישים" המלווה ותיקים בתהליך מציאת העבודה
איגוד ערים
בשנת , מונתה מטעם ללוות קיבוצים בתקופת המשבר הגדול של התנועה הקיבוצית