זר ישיר. פיצויים

אבל-מה שכן ניתן לעשות זה להגיע להסכם בכתב בהסכמת העובדת מעין סעיף 14 בדבר הזכאות לפיצויי פיטורים ויתרת התנאים הסוציאליים - לשלם עבור ה - 9 שנים הנוכחיות לפי משכורת אחרונה ומעתה ואילך תתחיל לצבור ותק על סמך המשכורת החדשה יש פסיקה של בתי הדין האזוריים לעבודה לפיה אם עובד מגורש מן הארץ ועבד למעלה משנת עבודה אצל המעסיק אזי דינו כמתפטר בדין מפוטר וזכאי לפיצויי פיטורים, שכן המעסיק היה צריך לקחת בחשבון שמעסיק עובד זר ללא היתר יכול ויתפסו אותו ויגרשו אותו בכל עת ולא בגלל רצון העובד ולכן יהיה חייב בפיצוי פיטורים
העובדת מועסקת אצלנו כבר ארבע שנים ומסרבת בתוקף לחתום על חוזה העסקה ביננו, האם זו עילה לפיטורין ללא תשלום פיצויים? לקריאת שו"ת נוספות בנושא- עילות לשלילת תשלום פיצויים -היכנסו לקישור הבא - במקרה בו העובד הועסק באופן קבוע גם בימי המנוחה השבועיים שלו וקיבל תוספת לשכר של כ1000ש"ח , האם בתחשיב הסופי יש להסתמך על השכר החודשי של 5300ש"ח , או על כל הסכום שכולל גם את השבתות??? זה הרכיב היחיד שניתן להתפשר עליו בהסכמה ולא תהא סמכות לבית הדין להתערב אם הסכימו הצדדים על תשלום נמוך יותר של פיצויים או בכלל לא, כל עוד זה בהסכמת העובד כמובן לכשתמצא המחליפה הראויה, תוכלי להעסיק את שתיהן במקביל לתקופת חפיפה, אך הביטוח הלאומי ישתתף בשכר אחת מהעובדת ולא בשתיהן

זיכוי ממס זר

במקרה של פיטורין תשלום הפיצויים לעוז בסיעוד הוא שכר חודשי ברוטו לכל שנת עבודה.

זיכוי ממס זר
פיצויים
האם אני יכול לפטר את העובדת, לשלם לה את שזכאית עד כה ולהחתימה על חוזה חדש? מומלץ כי הסכם זה יערך על ידי עו"ד בעל מקצוע שיעגן את זה בצורה המיטבית ביותר כדי לעגן על זה לאחר מכן, בעת הצורך, בבית הדין לעבודה
זיכוי ממס זר
כמובן שבסופו של יום אם תוגש תביעה שלילת פיצויי הפיטורים תוכרע על ידי בית הדין לעבודה
משכך על פי החוק היבש, היות שמקום המגורים של העובד הוא בבית המעסיק ושם גם העבודה אין עילה להתפטרות בדין מפוטר סעיף 1 לתקנות פיצוי פיטורים קובע מה הם מרכיבי השכר הקובעים לצרכי פיצויי פיטורים - שאינם כוללים תשלומי אש"ל לפי דיווח, תשלומים עבור רכב, ביגוד, דמי הבראה, הוצאות נסיעות, טלפון ושעות נוספות אשר עובדים בהם בפועל גם אם התשלום הוא גלובאלי
רצוי להתייעץ עם עו"ד לבדיקת כל עניין לגופו אשר על כן, המלצתי היא לא לעשות שום דבר אקטיבי מלבד חיפוש מחליפה קרוב למועד, ולאחר שנתנה לך העובדת המכתב כמפורט לעיל

זיכוי ממס זר

כל אחד מהמקורות להלן מהווה, "סל" נפרד לעניין הזיכוי: הכנסה מעסק;הכנסה ממשלח יד; הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי; השתכרות או רווח מעבודה; הכנסה מדיבידנד; הכנסה מריבית והפרשי הצמדה; הכנסה מקצבה; הכנסה ממלוג; הכנסה מאנונה; הכנסה מדמי שכירות של מקרקעין ורווחים אחרים ממקרקעין; השתכרות או רווח מנכסים שאינם מקרקעין; השתכרות או רווח שמקורם בחקלאות; הכנסה ממכירת פטנט או מדגם; הכנסה ממקורות פירותיים אחרים; הכנסה מרווח הון; הכנסה משוק ההון סעיף 200 א לפקודה קובע כי "מסי חוץ, כשהם מתורגמים לשקלים חדשים, ששולמו על הכנסות חוץ החייבות במס בישראל, יותרו בזיכוי כנגד מסי ישראל לפי פקודה זו בהתאם להוראות סימן זה".

10
в■в╗в▒ в╗в╓в░в° в√в╗
ההכנסה בגינה משולם המס באותה מדינה מחוץ לישראל
זיכוי ממס זר
כדי שיתנתקו לגמרי יחסי עובד-מעביד צריכים לחלוף 6 חודשים מסיום העסקה להעסקה מחדש
פיצויים
ניתן לומר לה כי יכולה לצאת לחופשה מתי שיהיה נוח למעסיק וכמובן מוגבלת לימי החופשה שיש לה על פי חוק בלבד