פרשת השבת. דף נושא פרשת השבוע

למעשה אין מדובר בהלכה אורתודוקסית למול חילונית, אלא בעניין חברתי משותף, 'כיבוד שבתם של אחרים', דבר שלרוב מתעלמים ממנו שני המחנות בניגוד לנרות חנוכה אותם יש להדליק סמוך לחלון או דלת - על מנת לפרסם את הנס, לנרות השבת אין מקום קבוע בבית
הציווי על בניית המשכן פרקים כ"ה-ל"א : "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" כה:ח קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְרָצָה בָנוּ וְשַׁבַּת קָדְשׁוֹ בְּאַהֲבָה וּבְרָצוֹן הִנְחִילָנוּ, זִכָּרוֹן לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, כִּי הוּא יוֹם תְּחִלָּה לְמִקְרָאֵי קֹדֶשׁ, זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם כִּי בָנוּ בָחַרְתָּ וְאוֹתָנוּ קִדַּשְׁתָּ מִכָּל הָעַמִּים

פרשת השבוע

מצוות זיכרון השבת ושמירתה, על כן, מטמיעה את האמונה ב ובשלמות היקום הבראשיתי, ומקרבת את עם ישראל אל אלוהיו בצוותה אותו לנהוג כדרך הבורא, למצוא את צלם אלוהיו ואת ייעודו.

22
כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות
בהקשר של שימוש בטלפון בשבת עלה חשש ל"" מ
שבת
עדיפותה של השבת על עבודת המשכן נובעת ממעמדה הראשוני כאות ברית; המשכן הוא אמנם תוצאה של הברית, אך השבת היא אות לברית עצמה ועומדת בבסיסה, ועל כן עבודת המשכן איננה דוחה את השבת
פרשת השבוע לפי תאריך
לשון "שמירה" מופיעה בתורה בדרך כלל רק לגבי הוראה כללית לשמור את המצוות, כגון "ושמרתם אתם את חקותי ואת משפטי" ויקרא יח:כו
התשובה לכך פשוטה - מפני שהמן לא ירד בשבת, ועל כן ה' נתן להם ביום השישי מן ליומיים שמות טז:כב-כו בחוץ לארץ בהר ובחוקותי מחוברות גם בשנים מסוג הכז, משום ש חל בשבת
במהלך ששת ימי החול, מכוון חצקל'ה כל פעולה שלו לשבת, ושר תמיד "לכבוד שבת" באגדה היהודית מסופר רבות על יהודים שמסרו את נפשם על שמירת השבת וסירבו לסחור ביום המנוחה המסורתי, גם כשהדבר גרר הפסד כספי גבוה

דף נושא פרשת השבוע

הקישור אינו פעיל, 2 בינואר 2018 , אתר 'התנועה ליהדות מתקדמת'.

10
כניסת שבת: זמני הדלקת נרות ויציאת שבת
ה' שובת מהורדת המן משום שיום השבת מבורך ומקודש מששת ימי בראשית, ולכן ישראל שובתים
פרשת ויקהל
לכן, מצד הרעיון של איסור מלאכה כחיקוי השביתה האלוקית, כחלק מקדושת השבת והברית, לא הייתה האש נאסרת; האיסור שנאמר למרות זאת קובע את הבערת האש בתור לאו בלבד כנראה בשל היות האש מקור למלאכות רבות ולתעשייה בכלל, כלומר היא נאסרה כמכשיר איסור
פרשת ויקהל
לנגד עיני שומרי השבת והפוסקים עמד גם עניין עבודת יהודים בחברות החשמל המספקות אותו והתלות במכשירים החשמליים בבחינת
היא מופיעה כאן, מפני ששמירת שבת היא, כפי שקבעו חז"ל, כשמירת כל המצוות ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה', ט מצווה זו מוטלת על גברים ועל נשים כאחד
ידוע כי היום השביעי, עוד קודם למתן השבת לעם ישראל, התבלט ב ה כאשר משה עולה להר, הוא שומע כי ה' יכול לשכון לא רק על הר סיני, אלא בתוך העם - אם יבנו לו מקום לשכנו כה:ח

פרשת ויקהל

דוגמה מהשנים האחרונות היא ה"דפים" בפרשת השבוע של חוקרת המקרא.

5
כניסת שבת
ממבט ראשון אין זה קודקוד קלאסי, מפני שהעונש על עניין הלכתי מסויים אינו הנושא המרכזי בדרך כלל
פרשת ויקהל
כיוון שהזמן שבין שקיעת השמש לבין נחשב לזמן מסופק, והיות והשבת היא מצווה מהתורה, שני זמני בין השמשות שבתחילת השבת ובסיומה נחשבים לחלק מהשבת, והשבת נמשכת כ־25 שעות - החל משקיעת החמה בסוף יום שישי, וכלה בצאת הכוכבים למחרת
פרשת השבוע לפי תאריך
נהוג שהאישה מדליקה את הנרות ובכך מקבלת את השבת כלומר החל מהדלקת הנרות, האישה אסורה בעשיית המלאכות האסורות בשבת , אך החובה חלה גם על גברים השובתים לבדם