פרשת השבוע. פרשת השבוע

האם יכול להיות שאנחנו כל כך מפחדים ממה שנשמע כשנקשיב לקול הפנימי או לקול האלוהי, שאנו עסוקים באטימת האזניים והלב? הוא מנסה לשמור על משפחתו של בנו, ובעיקר על מערכת היחסים של זה עם אשתו, גליה, כדי לכפר על זוגיותו הכושלת בנות צלפחד אכן עושות כך וכולן נישאות וכנראה זהו המקרה הראשון בתורה בו הכלה בוחרת את החתן
אלוהים אמר למשה: של נעליך מעל רגליך

פרשת השבוע

ולא רק זאת — אנו גם, על פי המקרא, רגע לאחר ראש השנה, שהרי ראש חודש ניסן הוא ראש השנה המקראי — הראשון לחודשי השנה.

28
פרשת השבוע
המשכן קם ועומד — סמל לשכינתו של אלוהים בתוך עמו, ולנוכחות המתמדת שלו עם העם בכל נדודיהם, אך משה מבין מעמקי ליבו כי שליחותו לא הסתיימה
פרשת השבוע (סדרת טלוויזיה)
כדי להימנע מכל אלה, מבקש משה מהעם להתבונן בכל הניסים המופלאים שעשה ה' לישראל בהוציאו אותם ממצרים, בהתגלותו הנדירה לעיניהם בהר סיני ובמופתים שליוו אותם במדבר וערב הכניסה לארץ
התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
הוא משתמש בלקח מחוטאי עבודת 'בעל פעור' שה' השמידם, לעומת אלה שדבקו בה' ויזכו להיכנס לארץ
מהו אם כן טעם הקריאה? בסוף פרק ד' נקטע הנאום של משה לשמונה פסוקים המתארים את יסוד ערי המקלט בעבר הירדן המזרחי ולאחר מכן מתחיל נאומו השני של משה, נאום שיימשך כמעט עד סוף ספר דברים גם פסוקי הפרק הראשון של שמע ישראל מופיעים בפרשה ועד סופה ממשיך משה ומזהיר את בני ישראל מפני עבודה זרה ומפני התערות בעמי כנען
כאשר הופך אסף להיות מנהרות ב, הדבר מחריף את הריב המתמשך עם אביו על שירותו הצבאי לאחר מכן מופיעים דינים שונים ועל האפשרויות השונות להפר נדר שלך או של מישהו אחר ומתוך כך גם למדו חכמים בדוחק רב את האפשרות להתיר נדר

grafica-aquarela.com.br

הדרשה השבועית פרשת ויקרא קרא או קרה? לא באמת שמעתי או חשתי בבירור קריאה — להחליף עבודה, לשנות כיוון, להעז להתנגד ולדבר גם כשכולם שותקים.

16
פרשת השבוע לפי תאריך
מדוע ה' מצווה על משה להפסיק להתפלל? הזהרות אלה, מבהיר משה, יש להעביר מדור לדור, מאבות לבנים
פרשת השבוע
אלישע צריך להתמודד עם מצבו הקשה, ועם מצב משפחתו החדש
פרשת השבוע
זיכרון זה יהווה מחסום מפני עבודת אלילים