כניסת צום יום כיפור 2020. יום כיפור 2021

מגיל 9-10 נוהגים להתחיל לחנך את הילדים לצום מעט שעות בהתאם ליכולת של הילד יום כיפור הינו היום הקדוש ביותר לעם היהודי עליו התורה אומרת "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם" יום כיפור הוא זמן מסוגל לכפרה על כל העוונות ועלינו מצווה התורה לצום במהלך ה-24 שעות של יום כיפור ולהתענות
ילדים קטנים מגיל 9 אינם חייבים בצום ואסור לשדל אותם לצום תחבורה ציבורית: אוטובוסים ביום כיפור: תדירות האוטובוסים הבינעירוניים תופחת ביום רביעי מהשעה 13:30 ותסתיים לחלוטין ב-15:00

צום יום כיפור

ונהגו שמתעטפים בטלית גם לתפילת הערב, אך מתעטפים בה ומברכים עליה לפני השקיעה.

10
מתי נכנס צום יום כיפור 2020?
אסור להשתמש בסבון ואין למרוח משחה תחליב, קרמים או שמנים
יום כיפור 2021: זמני כניסת הצום ויציאת הצום
מנהגי ערב יום כיפור 2021 בכדי להתכונן ליום הגדול יום כיפור נוהגים כמה מנהגים חשובים: סליחה
יום כיפור 2021
סיום הצום אחרי תפילת ערבית עושים הבדלה על היין, אם יום כיפור חל בשבת מברכים על הבשמים , ומברכים על הנר שנשאר מערב יום כיפור
אם כבה הנר אין לחשוש מותר להדליק נר חדש אך אין לברך על האש החדשה בורא מאורי האש אחרי ההבדלה אוכלים מעט עוגה ושתיה חמה ולאחר כשעה עורכים סעודה גדולה- סעודה של שמחה כתוב במדרש " במוצאי יום כיפור בת קול יוצאת ואומרת "לך אכול בשמחה את לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלוה-ים את מעשיך המוקדים פעילים בכל שנה מספר ימים לפני יום הכיפורים 03-5141010 מכבי מאוחדת 073-7246000 לאומית 072-2722350 איסור רחיצה וסיכה אסור להתרחץ ולשטף את הפנים והידיים ואפילו להושיט אצבע במים
כל מוקד משלב רבנים, רופא משפחה ורופא נשים ביום זה אנו מפרישים עצמנו מהנאות העולם ומקדישים עצמינו בתפילה ישנם חמישה עינויים שהתורה מצווה להתענות ביום כיפור: איסור אכילה, איסור שתייה, איסור רחיצת הגוף וסיכתו, איסור נעילת נעל של עור, יחסי קרבה

יום כיפור 2021

הלכות יום כיפור יום הכיפורים הוא יום קדוש ונורא, ביום זה יום גמר הדין שנגזר על האדם בראש השנה, יום סליחה וכפרה, שבו אין רשות לשטן לקטרג על עם ישראל.

7
זמני כניסת ויציאת צום כיפור 2020
איסור זה חל כמו כל המצוות על כל איש ונער מגיל 13 ומעלה ועל כל אישה ונערה מגיל 12 ומעלה
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020
להלן זמני תחילת ויציאת הצום: תחילת וסיום הצום: ירושלים תחילת הצום: 18:19 סיום הצום: 19:22 תל-אביב תחילת הצום: 18:17 סיום הצום: 19:24 חיפה תחילת הצום: 18:19 סיום הצום: 19:24 באר שבע תחילת הצום: 18:18 סיום הצום: 19:23 חופשה מבית הספר: ערב החג ויום החג, הימים רביעי-חמישי, ט'-י' בתשרי תשפ"ב, 16-15 בספטמבר 2021
צום יום כיפור
לכן צריך לשאול רב מוסמך על כל מקרה לגופו