שר הרווחה. חיים כץ

בעקבות הצטיינותו קיבל , ובחר ללמוד ב עתרה ל נגד הענקת החסינות, בתגובה לעתירה אמר מנדלבליט כי "החלטת הכנסת להעניק חסינות לח"כ חיים כץ בטלה וחסרת תוקף, כיוון שהיא לוקה ביישום שגוי של עילות החסינות, תנאיהן ומבחניהן"
בהמשך עסק בתפקידים שונים בתחום ה בדימונה, כ ל ו, כ ועד למנהל "זינמן" וחטיבת הביניים על שם אלון כאשר במקביל לתפקידו סיים ב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ותואר שני במדעי היהדות ב בירושלים בנובמבר מונה על ידי ו לעמוד בראש "הוועדה לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא זכויות אנשים עם מוגבלות"

חיים כץ

משך הלימודים הוא שלוש עד ארבע שנים בהתאם למסלול.

מאיר כהן
במסגרת זו רשם את כל עובדי התעשייה האווירית בהסתדרות הטכנאים הארצית
רווחה ופסיכיאטריה
כמו כן, המשיך לכהן כיו"ר העובדים בתעשייה האווירית, לצד כהונתו כחבר כנסת, גם לאחר שמלאו לו 67 שנים, גיל פרישה
ישראל כץ (שר העבודה והרווחה)
כעבור מספר שנים עבר להתגורר יחד עם משפחתו ב
שר הרווחה מאיר כהן מזה כשלשה חודשים מאז נכנס לתפקידו נוקט במדיניות רמיה ודורסנות ופתח עם מנכ"ל משרדו יוסי סילמן בהקמת לחטיפת ילדים ממשפחות לסחר במוסדות… — מאי 2013 — משרד הרווחה תולש מביתם אלפי ילדים וקשישים מידי שנה וגורם למשפחות נזקים פיסיים, נפשיים וכלכליים השר התלונן במשטרה, פרקליטו רונאל פישר תדרך עיתונאים, וראש הכנופיה אפילו התוודה בפני מצלמות הטלוויזיה
ההעלאה הראשונה בוצעה במרץ 2018, והקצבאות עלו ל-3,272 שקלים בחודש, העלאה ששקולה לפעימות הראשונה והשנייה במתווה שסוכם בין ההסתדרות, הארגונים והממשלה להעלאת הקצבאות היה חבר ב, , ו

משה כחלון

לא נוח לשר הרווחה שלנו שאנחנו נראה את התמונות הללו.

25
שר הרווחה מאיר כהן לא יצא אל המוחים מול ביתו
ב- נתמנה למזכיר הארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית
שרי הרווחה והאוצר סיכמו: המענק למקבלי קצבאות הנכות יימשך גם ב
מגמות לימוד הן מגוונות, וכוללת כ-70 מגמות, ההכשרה היא חינם ומתבצעת במגוון רחב של בתי ספר בבעלות רשות החינוך הטכנולוגי והיא מכח ו
מאיר כהן
האחריות במקום העבודה מוטלת בדרך כלל על המעביד או על בעל מקום העבודה ועליהם למנוע אירועים ומצבים העלולים לגרום לפגיעה כלשהי בעובדים