שבועת היפוקרטס. היפוקרטס

Although it is traditionally attributed to the Greek doctor and it is usually included in the , most modern scholars do not regard it as having been written by Hippocrates himself In this translation, the author translates "" to the Latin "
אסכולות הרפואה ב נחלקו בין אסכולות קוס וקנידוס בשאלה איך על הרופא להתמודד עם תחלואים על-מנת להביאם לכדי מרפא הטיפול ההיפוקרטי מתמקד אפוא בהקלה על תהליך טבעי זה

היפוקרטס

הוראה, שיעורי פה וכל מה שהמדענים אחר לדווח בניהם, בניהם, מורים ותלמידים, חלים עליו החובות לפי החוק והשבועה של בריאות, אבל אף אחד אחר.

10
היפוקרטס
If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live and remembered with affection thereafter
שבועת הרופאים
כאן יש לך ההוכחה - "
היפוקרטס
HIPPOCRATIS JUS-JURANDUM לApollinem medicum et Aesculapium, juro Hygiamque et Panaceam, Deos deasque omnes citan
אשמור, בכל האמצעים שברשותי, על הכבוד והמסורת האצילה של המקצוע הרפואי But it may also be within my power to take a life; this awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty
שוב - הגרסה הנפוצה ביותר אופ בהיפוקרטס שבועה לפעול על רופא ידני - היפוקרטס, מצדו, איבחן אותו כבעל אישיות עולזת ותו לא, ומאז זכה דמוקריטוס לכינוי "הפילוסוף הגועה בצחוק"

שבועת היפוקרטס: מיתוסים ואשליות

לאור זאת, מכונות לעיתים מעובות בכינוי "אצבעות היפוקרטיות".

24
Hippocratic Oath
מסיפור אחר אנו למדים כי נחשב למטורף בשל הרגלו לצחוק לכול, ושלחוהו משום כך אל היפוקרטס על מנת שהלה ירפאו
היפוקרטס
כתביו נותרו בעלי משמעות בעבור תלמידי רפואה בני-זמננו הניגשים ללימודי רפואת ה ונתיחתן
היפוקרטס
על מחברי הגרסאות השונות נמנים , ה, ו
אשר על כן, כשלה אפוא אסכולת קנידוס במציאת דרכי התמודדות יעילות עם מחלות, משום שהאחרונות יצרו סדרות אפשריות שונות של בנוסחים אלו יש התייחסות לעניינים נוספים שלא מופיעים בנוסח המקורי, כגון החובה לתת טיפול שוויוני לכל באשר הוא אדם
הוא לבטח נחשב לחכם בתחומי רבים כמו גם בשדה המעש I swear by Healer, by , by , by , and by all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I will carry out, according to my ability and judgment, this oath and this indenture

שבועת הרופאים

.

18
Hippocratic Oath
במקום שני - למעשה מבטיח רופא לטיפול באנשים - 34 מילות, או 13
קולה של שבועת הרופא
פראנסיס אדמס מתארו: "בפשטות רופא הנבנה על ניסיונו כמו גם על שכלו הישר"
Hippocratic Oath
כיום ידוע לנו בוודאות כי תאוריה זו מופרכת לחלוטין, ברם, במשך קרוב ל-2000 שנה, עד ל לערך, ובאזורים מסוימים עד ל, הייתה תורה זו למושא דבקותם של רופאי המערב ולמעיין שופע של פרקטיקות רפואיות שפותחו על-פיה