עיריית אשדוד ארנונה. טפסים להעברת חשבונות באשדוד

לתשומת לבך, יש להשאיר את הדפדפן פתוח עד להשלמת תהליך השליחה באשר להנחות למשקי הבית, כאן הסיפור יותר מורכב כיוון שהוא איננו חלק מתכנית סיוע ממשלתית, אלא כולו פרי יוזמה ומימון עירוניים"
ועל איזה תקופה בדיוק זה שולם מגורים - 08-8545445 arnona ashdod

תשלום ארנונה באשדוד בקלות דרך האינטרנט

אני לא שוהה באופן קבע במהלך התקופה שבין יום י"ז בטבת התשפ"א 1 בינואר 2021 ליום י"ב בניסן התשפ"א 25 במרץ 2021 במקום שבו נותנים לי אכסון וכלכלה, והמתגוררים איתי בדירה כמפורט לעיל לא שהו באופן קבע במקום כאמור.

15
הגשת בקשה להנחה בארנונה
יש לצרף אישור ביטוח לאומי וצילום תעודת זהות + ספח
תשלום ארנונה באשדוד בקלות דרך האינטרנט
בעירייה מציינים שאין תלות באישור משרד הפנים, משום שתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה התשנ"ג 1993 פרק ד', נותנות סמכות לוועדת הנחות, לתת הנחה בשיעור של עד 70 אחוז למחזיק בנכס מגורים שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי
ארנונה 2019
את הכל ניתן לעשות בצורה מקוונת, מהבית או מכל מקום שתבחרו
תשלום בהוראת קבע מעניק שקט נפשי, חוסך טרחה ומונע תשלומי ריבית ועמלות אכיפה, ניתן להסדיר את הוראת הקבע באמצעות כרטיס אשראי או חשבון בנק מינהל ההנדסה משיק שירות חדש, מקוון, החוסך הרבה מאוד זמן לתושב
ידוע לי כי אני עשוי להיות זכאי להטבות שונות ברשויות המדינה, הטבות המתבססות על נתוני המוסד לביטוח לאומי לשם מתן ההטבה, והריני מודיע בזה על הסכמתי להעביר כל מידע שבידי המוסד לביטוח לאומי בדבר זכאותי לכל גמלה, לשם תכלית זו, ובלבד שהמידע המועבר כאמור ישמש רק לצורך מתן הטבה על ידי הרשות אליה מועבר המידע יתרה מכך, בעלת הדירה הודתה בעבירות שיוחסו לה ונקנסה ב—25 אלף שקל, ואף שפיצול הדירה בוטל ב—2011, העירייה המשיכה לחייב אותה בתעריף הגבוה במשך יותר משלוש שנים נוספות ובסכום של כמעט 7,000 שקל

תשלום ארנונה באשדוד בקלות דרך האינטרנט

תהליך מילוי טופס לוקח כ 5 דקות והנו קל ומהיר.

5
זימון תורים ליחידות העירייה
ג לזכאי להנחה המחזיק ב -2 נכסים או יותר, ת ינתן הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מביניהן
זימון תורים ליחידות העירייה
קרקע שאינה תפוסה קרקע שאינה אדמת בור או אדמת בנין, ומבקשים פטור מחיוב בגין קרקע תפוסה, תקבל פטור זה על סמך בדיקת אגף הגביה, וגידור השטח שאינו בשימוש, - אם הדבר יידרש ע"י אגף הגביה
תשלום ארנונה באשדוד בקלות דרך האינטרנט
כמו כן, מוזמנים לשלוח את בקשתכם ולצרף את המסמכים הנדרשים למייל: